Zniesienie współwłasności

Możliwość komentowania Zniesienie współwłasności została wyłączona
Zniesienie współwłasności

Zniesienie współwłasności to proces, który umożliwia podział nieruchomości lub rzeczy współwłasnościowych na części przypisane każdemu z właścicieli. Może być to przydatne w sytuacjach, gdy właściciele nie chcą już wspólnie korzystać z nieruchomości lub rzeczy, a jednocześnie nie chcą jej sprzedać. 

Dobrowolne zniesienie współwłasności

W celu dobrowolnego zniesienia współwłasności, właściciele muszą sporządzić umowę podziałową, w której określą, jakie części nieruchomości lub rzeczy przypisane są każdemu z nich. Umowa taka powinna być zawarta na piśmie, a jej podpisanie musi być poprzedzone dokładnym ustaleniem, jakie części nieruchomości lub rzeczy przypisane są każdemu z właścicieli. Umowę podziałową należy następnie złożyć do księgi wieczystej nieruchomości.

Jeśli właściciele nie są w stanie osiągnąć porozumienia co do podziału nieruchomości lub rzeczy, mogą wystąpić do sądu z wnioskiem o podział dobytku. W takim przypadku sąd podejmie decyzję o sposobie podziału, uwzględniając wszystkie okoliczności sprawy oraz interesy każdego z właścicieli.

Po dokonaniu podziału własności każdy z interesantów staje się pełnoprawnym właścicielem swojej części nieruchomości lub rzeczy. Ponoszą oni powinność związaną z podziałem, takie jak koszty notariusza czy sądu.

Zniesienie współwłasności

Wniosek

Wniosek o zniesienie współwłasności powinien zawierać informacje dotyczące nieruchomości lub rzeczy oraz określić, jaki rodzaj podziału współwłasności jest proponowany. W zależności od sytuacji i zasad obowiązujących w konkretnym kraju, wniosek może być sporządzony na specjalnym druku lub jako pismo wolne.

Więcej informacji na stronie:  https://kancelariafojtik.com/area/prawo-obrotu-wierzytelnosciami/