Zniesienie współwłasności to proces, który umożliwia podział nieruchomości lub rzeczy współwłasnościowych na części przypisane każdemu z właścicieli. Może być to przydatne w sytuacjach, gdy właściciele…
Zniesienie współwłasności
BIM, czyli Building Information Modeling, to coraz popularniejszy sposób projektowania i realizacji budynków, który wykorzystuje cyfrowy model budynku, wraz ze wszystkimi jego elementami. Wprowadzenie BIM…
construction industry in BMI