Walka z ideologią LGBT

Możliwość komentowania Walka z ideologią LGBT została wyłączona
lgbt stop

W obliczu narastającej agresji ze strony środowisk LGBT społeczeństwo zdecydowanie manifestuje swoje niezadowolenie i gotowość do przeciwstawienia się tej ideologii i mówieniu głośno stop LGBT. To nie tylko kwestia dyskusji, ale realnego zaangażowania w działania społeczne, których celem jest uświadomienie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się ideologii LGBT.

Czas na zmiany

Ruch przeciwdziałający ideologii LGBT rośnie w siłę, gdy społeczeństwo mobilizuje się do działania. Zauważalna jest wzrastająca determinacja w przeciwdziałaniu praktykom, które budzą zaniepokojenie, takim jak zabijanie nienarodzonych dzieci czy seksualizacja małych dzieci pod płaszczykiem tzw. „praw kobiet”. Społeczeństwo domaga się zmian.

Polacy bronią tradycyjnych wartości

W wyrazie sprzeciwu wobec ideologii LGBT, Polacy nie ulegają sugestiom, że obrona tradycyjnych wartości i modeli rodziny oznacza zacofanie czy brak szacunku dla praw człowieka. Stanowiąc jednolitą frontową postawę, społeczeństwo broni fundamentów, które uznaje za nieodłączne dla stabilności społeczeństwa.

 

walka z LGBT

Wolontariusze, pikiety, działania społeczne

Walka z ideologią LGBT to wspólne przedsięwzięcie. Wolontariusze, uczestnicy pikiet oraz akcji społecznych jednoczą siły, by skutecznie przeciwdziałać temu, co postrzegają jako zagrożenie dla życia, rodziny i podstawowych wartości społeczeństwa. To nie tylko indywidualne wysiłki, lecz wspólnota działająca na rzecz wspólnego dobra.

Stop LGBT

Unia Europejska również podejmuje działania w kierunku uzależniania dostępu do funduszy od respektowania przez poszczególne kraje wartości zgodnych z ideologią LGBT. Nawet władze, które deklarują się jako konserwatywne i zdają się bronić praw człowieka oraz instytucji rodziny, podlegają presji ze strony UE. Bez jednoznacznego społecznego sprzeciwu, homoseksualna propaganda może przenikać do kolejnych obszarów naszego życia. To moment, aby rozpocząć walkę oraz jasno wyrazić: „STOP LGBT!”

Śledź działania walki z LGBT

Warto regularnie śledzić informacje o działaniach i aktywnym uczestnictwie w walce z LGBT. Poprzez wspólną akcję możemy kształtować społeczeństwo, które skutecznie przeciwdziała ideologii LGBT. Razem jesteśmy w stanie budować bardziej zrównoważoną i tradycyjną  przyszłość. Więcej informacji znajduje się na stronie https://ratujzycie.pl/